S. 1-913 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de Gemeenschappen ter democratisering van de toekenning van studietoelagen
Lydia Maximus    Bea Cantillon    Jacques Santkin    Vera Dua   

studietoelage
motie van het Parlement
belastingadministratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-913/1 1-913/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/3/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
17/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-913/1 1-913/1 (PDF)
23/4/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/1998   Verzending naar commissie
13/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Leo Delcroix
13/5/1998   Bespreking
3/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1999   Uitgesteld
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Niet behandeld
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/5/1998, 11/2/1999, 31/3/1999

Kruispuntbank van de wetgeving