S. 1-856 Dossierfiche K. 49-1289

Wetsontwerp tot integratie van de dienst enquêtes van het Hoog Comité van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten
Regering J.-L. Dehaene II  

gerechtelijke politie
Centrale Dienst voor bestrijding van corruptie

Wetgevingsstukken

Nummer Titel Datum
K. 49-1289/1 Wetsontwerp 19/11/1997
K. 49-1289/2 Amendementen 3/12/1997
K. 49-1289/3 Amendementen 10/12/1997
K. 49-1289/4 Amendementen 15/12/1997
K. 49-1289/5 Verslag namens de commissie 6/1/1998
K. 49-1289/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 8/1/1998
K. 49-1289/7 Advies van de Raad van State 13/1/1998
K. 49-1289/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/1/1998
K. 49-1289/9 Advies van de Raad van State 22/1/1998
K. 49-1289/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/1/1998
1-856/1 1-856/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/1/1998
1-856/2 1-856/2 (PDF) Amendementen 3/2/1998
1-856/3 1-856/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/2/1998
1-856/4 1-856/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/2/1998
1-856/6 1-856/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/11/1997   Indiening ontwerp Stuk K. 49-1289/1
14/1/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 214, p. 7596-7615)
15/1/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
(Handelingen nr. 215, p. 7679-7680)
15/1/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 215, p. 7679-7680)
22/1/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State
22/1/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 216, p. 7738)
22/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+79/-56/o3)
(Handelingen nr. 216, p. 7741-7742)
22/1/1998   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
28/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
Anticiperende bespreking
28/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Coveliers
28/1/1998   Anticiperende bespreking
29/1/1998   Verzending naar commissie
3/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1998   Amendement: Am. 1 Stuk 1-856/2 1-856/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 2 Stuk 1-856/2 1-856/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 3 Stuk 1-856/2 1-856/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 4 Stuk 1-856/2 1-856/2 (PDF)
3/2/1998   Amendement: Am. 5 Stuk 1-856/2 1-856/2 (PDF)
3/2/1998   Bespreking
3/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+11/-2/o1)
3/2/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Tekst aangenomen door de commissie Stuk 1-856/4 1-856/4 (PDF)
17/2/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is goedgekeurd met 9 stemmen bij 1 onthouding
Stuk 1-856/3 1-856/3 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
29/1/1998   Uitoefening evocatierecht
29/1/1998   Verzending naar commissie: Justitie
12/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
18/2/1998   Amendement: Am. 3 Stuk 1-856/5 1-856/5 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 1 Stuk 1-856/5 1-856/5 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 2 Stuk 1-856/5 1-856/5 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 4 Stuk 1-856/5 1-856/5 (PDF)
18/2/1998   Amendement: Am. 5 Stuk 1-856/5 1-856/5 (PDF)
19/2/1998   Algemene bespreking Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
19/2/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
19/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
Stuk 1-856/6 1-856/6 (PDF)
19/2/1998   Aanneming zonder amendering
29/1/1998   Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 140 + addendum
19/2/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/1998   Bekendmaking (9759)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 14/1/1998, 15/1/1998, 22/1/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 19/2/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beëindigd 28/1/1998, 3/2/1998, 17/2/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 24/1/1998 15 9/2/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 140 + addendum
Onderzoekstermijn (S1) 30/1/1998 60 24/4/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/3/1998 31/3/1998 , blz 9759

Kruispuntbank van de wetgeving