S. 1-754 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij de reorganisatie van de politie
Sabine de Bethune    Anne-Marie Lizin    Francy Van der Wildt    Joëlle Milquet    Bert Anciaux    Martine Dardenne    Vera Dua    Ludwig Caluwé    Erika Thijs   

politie
gelijke behandeling van man en vrouw
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-754/1 1-754/1 (PDF) Voorstel van resolutie 23/10/1997
1-754/2 1-754/2 (PDF) Amendement 28/5/1998
1-754/3 1-754/3 (PDF) Amendementen 10/6/1998
1-754/4 1-754/4 (PDF) Advies - Verslag 9/7/1998
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
23/10/1997   Indiening voorstel Doc. 1-754/1 1-754/1 (PDF)
15/1/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
15/1/1998   Verzending naar commissie
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Hoorzitting Belgische en buitenlandse experts.
Vrouwen en politie.
28/5/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-754/2 1-754/2 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-754/3 1-754/3 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-754/3 1-754/3 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-754/3 1-754/3 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-754/3 1-754/3 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-754/3 1-754/3 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-754/3 1-754/3 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-754/3 1-754/3 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-754/3 1-754/3 (PDF)
10/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/6/1998   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Niet behandeld
5/5/1999   Einde behandeling
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
20/5/1998   Verzending naar commissie
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwé
20/5/1998   Hoorzitting Belgische en buitenlandse experts.
Vrouwen en politie.
20/5/1998   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies.
10/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/6/1998   Bespreking
Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
9/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1998   Aanneming van het voorstel van advies
Het voorstel van advies is eenparig aangenomen (8 stemmen)
9/7/1998   Goedkeuring van het verslag
Het verslag van de heer Ludwig Caluwé is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-754/4 1-754/4 (PDF)
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Vervallen  
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 20/5/1998, 10/6/1998
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
In commissie 20/5/1998, 10/6/1998

Kruispuntbank van de wetgeving