S. 1-52 Dossierfiche K. 49-271

Wetsontwerp strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie
Roger Lallemand    Hugo Vandenberghe    Michel Foret    JoŽlle Milquet    Pierre Jonckheer    Eddy Boutmans   

hogere rechtspraak
rechtsvordering
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-52/1 1-52/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/7/1995
1-52/2 1-52/2 (PDF) Amendementen 17/10/1995
1-52/3 1-52/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/11/1995
1-52/4 1-52/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/11/1995
1-52/5 1-52/5 (PDF) Amendement 22/11/1995
1-52/6 1-52/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/11/1995
K. 49-271/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/11/1995
K. 49-271/2 Amendementen 6/12/1995
K. 49-271/3 Amendement 3/7/1996
K. 49-271/4 Amendementen 13/12/1996
K. 49-271/5 Amendementen 18/12/1996
K. 49-271/6 Amendement 20/1/1997
K. 49-271/7 Amendementen 19/2/1997
K. 49-271/8 Amendementen 24/2/1997
K. 49-271/9 Amendementen 25/2/1997
K. 49-271/10 Verslag namens de commissie 14/3/1997
K. 49-271/11 Tekst aangenomen door de commissie 14/3/1997
1-52/7 1-52/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 20/3/1997
1-52/8 1-52/8 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/1997
1-52/9 1-52/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/4/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
10/7/1995   Indiening voorstel Doc. 1-52/1 1-52/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/7/1995   Verzending naar commissie: Justitie
14/11/1995   Inschrijving op agenda plenaire
22/11/1995   Amendement: Am. 8 Doc. 1-52/5 1-52/5 (PDF)
23/11/1995   Inschrijving op agenda plenaire
23/11/1995   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-9 Hand. 1-9 (PDF)
23/11/1995   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-10 Hand. 1-10 (PDF)
Doc. 1-52/6 1-52/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/7/1995   Verzending naar commissie
26/9/1995   Inschrijving op agenda commissie
26/9/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Hugo Vandenberghe
26/9/1995   Bespreking
17/10/1995   Inschrijving op agenda commissie
17/10/1995   Amendement: Am. 1 Doc. 1-52/2 1-52/2 (PDF)
17/10/1995   Amendement: Am. 2 Doc. 1-52/2 1-52/2 (PDF)
17/10/1995   Amendement: Am. 3 Doc. 1-52/2 1-52/2 (PDF)
17/10/1995   Amendement: Am. 4 Doc. 1-52/2 1-52/2 (PDF)
17/10/1995   Amendement: Am. 5 Doc. 1-52/2 1-52/2 (PDF)
17/10/1995   Amendement: Am. 6 Doc. 1-52/2 1-52/2 (PDF)
17/10/1995   Amendement: Am. 7 Doc. 1-52/2 1-52/2 (PDF)
17/10/1995   Artikelsgewijze bespreking
17/10/1995   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur
17/10/1995   Beslissing schriftelijk verslag
14/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
14/11/1995   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-52/3 1-52/3 (PDF)
14/11/1995   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-52/4 1-52/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/11/1995   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-271/1
4/12/1996   Beslissing POC Doc. 1-82/13 1-82/13 (PDF)
14/3/1997   Tekst aangenomen in commissie Doc. K. 49-271/11
19/3/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5173-5177
20/3/1997   Bespreking
Handelingen, p. 5210-5211
20/3/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+123/-0/o15)
Handelingen, p. 5211
20/3/1997   Aanneming na amendering
  [S3] Behandeling door Senaat
20/3/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-52/7 1-52/7 (PDF)
21/3/1997   Verzending naar commissie: Justitie
17/4/1997   Inschrijving op agenda plenaire
22/4/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-52/9 1-52/9 (PDF)
22/4/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-52/9 1-52/9 (PDF)
22/4/1997   Algemene bespreking Hand. 1-103 Hand. 1-103 (PDF)
22/4/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-103 Hand. 1-103 (PDF)
24/4/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-104 Hand. 1-104 (PDF)
21/3/1997   Verzending naar commissie
25/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
25/3/1997   Artikelsgewijze bespreking
25/3/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (eenparig), Vertrouwen Rapporteur
25/3/1997   Vertrouwen rapporteur
24/4/1997   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
6/5/1997   Bekrachtiging en afkondiging
25/6/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 23/11/1995
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 26/9/1995, 17/10/1995, 14/11/1995
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 19/3/1997, 20/3/1997
[S3] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/4/1997, 24/4/1997
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 25/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/5/1997 25/6/1997

Kruispuntbank van de wetgeving