S. 1-508 Dossierfiche K. 49-643

Wetsontwerp betreffende de nachtarbeid
Regering J.-L. Dehaene II  

nachtwerk
arbeidsreglement
gelijke behandeling van man en vrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-643/1 Wetsontwerp 4/7/1996
K. 49-643/2 Amendementen 27/11/1996
K. 49-643/3 Verslag namens de commissie 6/12/1996
K. 49-643/4 Tekst aangenomen door de commissie 6/12/1996
K. 49-643/5 Amendement 17/12/1996
K. 49-643/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering 19/12/1996
1-508/1 1-508/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/12/1996
1-508/2 1-508/2 (PDF) Amendementen 22/1/1997
1-508/3 1-508/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/1/1997
1-508/4 1-508/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/1/1997
1-508/5 1-508/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 5/2/1997
1-508/6 1-508/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/2/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
4/7/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-643/1
6/12/1996   Tekst aangenomen door Commissie Doc. K. 49-643/4
18/12/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4485-4497
19/12/1996   Bespreking
Handelingen, p. 4558-4560
19/12/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+91/-17/o21)
Handelingen, p. 4560
Doc. K. 49-643/6
19/12/1996   Aanneming na amendering
20/12/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
16/1/1997   Uitoefening evocatierecht
16/1/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/2/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-508/5 1-508/5 (PDF)
5/2/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-508/5 1-508/5 (PDF)
5/2/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-508/5 1-508/5 (PDF)
6/2/1997   Inschrijving op agenda plenaire
6/2/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-91 Hand. 1-91 (PDF)
6/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-91 Hand. 1-91 (PDF)
Doc. 1-508/6 1-508/6 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/1/1997   Verzending naar commissie
22/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/1/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Bea Cantillon
22/1/1997   Artikelsgewijze bespreking
22/1/1997   Amendement: Am. 1
22/1/1997   Amendement: Am. 2
22/1/1997   Artikelsgewijze bespreking
22/1/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o3) Doc. 1-508/4 1-508/4 (PDF)
22/1/1997   Beslissing schriftelijk verslag
29/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-508/3 1-508/3 (PDF)
6/2/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/2/1997   Bekrachtiging en afkondiging
8/4/1997   Bekendmaking (8145)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/12/1996, 19/12/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 6/2/1997
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 22/1/1997, 29/1/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/1/1997 15 20/1/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 72 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 17/1/1997 60 26/3/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/2/1997 8/4/1997 , blz 8145

Kruispuntbank van de wetgeving