S. 1-502 Dossierfiche K. 49-1260

Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht
Anne-Marie Lizin    Eric Pinoie   

vakbond
paramilitaire troepen
vakbondsvrijheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-502/1 1-502/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/12/1996
1-502/2 1-502/2 (PDF) Amendementen 8/7/1997
1-502/3 1-502/3 (PDF) Amendement 17/7/1997
1-502/4 1-502/4 (PDF) Amendementen 22/9/1997
1-502/5 1-502/5 (PDF) Verslag namens de commissie 14/10/1997
1-502/6 1-502/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/10/1997
1-502/7 1-502/7 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 23/10/1997
K. 49-1260/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/10/1997
K. 49-1260/2 Amendement 7/1/1998
K. 49-1260/3 Amendementen 20/1/1998
K. 49-1260/4 Verslag namens de commissie 6/2/1998
K. 49-1260/5 Tekst aangenomen door de commissie 6/2/1998
K. 49-1260/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/2/1998
1-502/8 1-502/8 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 13/2/1998
1-502/10 1-502/10 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/3/1998
1-502/9 1-502/9 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/1998
1-502/11 1-502/11 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 5/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
17/12/1996   Indiening voorstel Doc. 1-502/1 1-502/1 (PDF)
16/1/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
16/1/1997   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
16/10/1997   Inschrijving op agenda plenaire
23/10/1997   Algemene bespreking Hand. 1-135 Hand. 1-135 (PDF)
23/10/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-135 Hand. 1-135 (PDF)
23/10/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-135 Hand. 1-135 (PDF)
Doc. 1-502/7 1-502/7 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
16/1/1997   Verzending naar commissie
8/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Ludwig Caluwť
8/7/1997   Bespreking
8/7/1997   Amendement: Am. 1
Artikel 2bis (nieuw)
Doc. 1-502/2 1-502/2 (PDF)
8/7/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-502/2 1-502/2 (PDF)
8/7/1997   Amendement: Am. 3
Artikel 3bis (nieuw)
Doc. 1-502/2 1-502/2 (PDF)
8/7/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-502/2 1-502/2 (PDF)
8/7/1997   Amendement: Am. 5
Artikel 5 (nieuw)
Doc. 1-502/2 1-502/2 (PDF)
15/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/7/1997   Uitgesteld
17/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
17/7/1997   Bespreking
17/7/1997   Amendement: Am. 6
Artikel 5 (nieuw)
Doc. 1-502/3 1-502/3 (PDF)
22/9/1997   Amendement: Am. 7
Artikel 2bis (nieuw)
Doc. 1-502/4 1-502/4 (PDF)
22/9/1997   Amendement: Am. 8
Artikel 2ter (nieuw)
Doc. 1-502/4 1-502/4 (PDF)
22/9/1997   Amendement: Am. 9
Artikel 3ter (nieuw)
Doc. 1-502/4 1-502/4 (PDF)
22/9/1997   Amendement: Am. 10
Artikel 5 (nieuw)
Doc. 1-502/4 1-502/4 (PDF)
22/9/1997   Amendement: Am. 11
Artikel 6 (nieuw)
Doc. 1-502/4 1-502/4 (PDF)
22/9/1997   Amendement: Am. 12
Artikel 7 (nieuw)
Doc. 1-502/4 1-502/4 (PDF)
22/9/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-502/4 1-502/4 (PDF)
22/9/1997   Amendement: Am. 14
Artikel 8 (nieuw)
Doc. 1-502/4 1-502/4 (PDF)
22/9/1997   Amendement: Am. 15
Opschrift
Doc. 1-502/4 1-502/4 (PDF)
22/9/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/9/1997   Artikelsgewijze bespreking
22/9/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o1)
22/9/1997   Beslissing schriftelijk verslag
7/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
7/10/1997   De lezing van het verslag is uitgesteld
14/10/1997   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 1-502/5 1-502/5 (PDF)
14/10/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-502/6 1-502/6 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
27/10/1997   Overzending aan Kamer
11/2/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 221, p. 7887-7889)
12/2/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+79/-30/o30)
(Handelingen nr. 223, p. 7940-7941)
Doc. K. 49-1260/6
12/2/1998   Aanneming na amendering
27/1/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/25 1-82/25 (PDF)
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
13/2/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-502/8 1-502/8 (PDF)
13/2/1998   Verzending naar commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
26/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
5/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-169 Hand. 1-169 (PDF)
5/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-169 Hand. 1-169 (PDF)
13/2/1998   Verzending naar commissie
3/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
3/3/1998   Bespreking
3/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-502/9 1-502/9 (PDF)
3/3/1998   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
3/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-502/10 1-502/10 (PDF)
5/3/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/4/1998   Bekendmaking (11664-11666)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 23/10/1997
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 8/7/1997, 17/7/1997, 22/9/1997, 14/10/1997
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Geamendeerd aangenomen 11/2/1998, 12/2/1998
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 5/3/1998
Commissie: Binnenlandse en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 3/3/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 3/11/1997 60 19/1/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 3/11/1997 88 16/2/1998
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 14/2/1998 15 9/3/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/1998 18/4/1998, blz 11664-11666

Kruispuntbank van de wetgeving