S. 1-226 Dossierfiche K. 49-523

Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging en met de Aanpassingen van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, aangenomen te Kopenhagen op 25 november 1992
Regering J.-L. Dehaene II  

ozon
verontreiniging van de stratosfeer
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-226/1 1-226/1 (PDF) Wetsontwerp 15/1/1996
1-226/2 1-226/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/3/1996
1-226/3 1-226/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 4/4/1996
K. 49-523/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/4/1996
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/1/1996   Indiening ontwerp Doc. 1-226/1 1-226/1 (PDF)
15/1/1996   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
3/4/1996   Inschrijving op agenda plenaire
3/4/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-38 Hand. 1-38 (PDF)
4/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-41 Hand. 1-41 (PDF)
Doc. 1-226/3 1-226/3 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
15/1/1996   Verzending naar commissie
5/3/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/3/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Bourgeois
5/3/1996   Artikelsgewijze bespreking
5/3/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-226/2 1-226/2 (PDF)
5/3/1996   Vertrouwen rapporteur
5/3/1996   Verslag
  [K2] Behandeling door Kamer
5/4/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-523/1
26/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
26/6/1996   Bespreking
27/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o0)
Handelingen, p. 2392
27/6/1996   Aanneming zonder amendering
27/6/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/9/1996   Bekrachtiging en afkondiging
8/3/1997   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/4/1996, 4/4/1996
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/3/1996
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 27/6/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/9/1996 8/3/1997

Kruispuntbank van de wetgeving