S. 1-20 Dossierfiche K. 49-490

Wetsontwerp houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening
Fred Erdman    Roger Lallemand    Leo Goovaerts    Paul Hatry   

belastingontheffing
grondbelasting
scheiding tussen kerk en staat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-20/1 1-20/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/6/1995
1-20/2 1-20/2 (PDF) Amendement 25/10/1995
1-20/3 1-20/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/1995
1-20/4 1-20/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/12/1995
1-20/5 1-20/5 (PDF) Advies van de Raad van State 12/2/1996
1-20/6 1-20/6 (PDF) Amendement 5/3/1996
1-20/7 1-20/7 (PDF) Artikelen aangenomen in eerste lezing 7/3/1996
1-20/8 1-20/8 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 14/3/1996
K. 49-490/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 15/3/1996
K. 49-490/2 Amendementen 2/4/1996
K. 49-490/3 Verslag namens de commissie 7/5/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
27/6/1995   Indiening voorstel Doc. 1-20/1 1-20/1 (PDF)
12/7/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/7/1995   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/12/1995   Externe adviesaanvraag: Raad van State
12/2/1996   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-20/5 1-20/5 (PDF)
5/3/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-20/6 1-20/6 (PDF)
5/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
5/3/1996   Algemene bespreking Hand. 1-28 Hand. 1-28 (PDF)
7/3/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-29 Hand. 1-29 (PDF)
7/3/1996   Art. 2 geamendeerd aangenomen in eerste lezing
7/3/1996   Artikels aangenomen in eerste lezing Doc. 1-20/7 1-20/7 (PDF)
14/3/1996   Inschrijving op agenda plenaire
14/3/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-30 Hand. 1-30 (PDF)
14/3/1996   Artikels aangenomen in tweede lezing
14/3/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-30 Hand. 1-30 (PDF)
Doc. 1-20/8 1-20/8 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/7/1995   Verzending naar commissie
19/7/1995   Inschrijving op agenda commissie
19/7/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens
19/7/1995   Bespreking
11/10/1995   Inschrijving op agenda commissie
11/10/1995   Bespreking uitgesteld
25/10/1995   Inschrijving op agenda commissie
25/10/1995   Amendement: Am. 1 Doc. 1-20/2 1-20/2 (PDF)
25/10/1995   Bespreking
13/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
13/12/1995   Artikelsgewijze bespreking
13/12/1995   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-3/o0)
13/12/1995   Beslissing schriftelijk verslag
20/12/1995   Inschrijving op agenda commissie
20/12/1995   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen).
Doc. 1-20/3 1-20/3 (PDF)
20/12/1995   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-20/4 1-20/4 (PDF)
22/12/1995   De commissie wenst het advies van de Raad van State
in verband met het wetsvoorstel met volgend nieuw opschrift "wetsvoorstel houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening"
12/2/1996   Ontvangst advies Rvs
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
14/3/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-490/1
7/5/1996   Commissieverslag Doc. K. 49-490/3
14/5/1996   Inschrijving op agenda plenaire
14/5/1996   Bespreking
15/5/1996   Stemming over het geheel: ne varietur
15/5/1996   Aanneming zonder amendering
15/5/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/5/1996   Bekrachtiging en afkondiging
31/7/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 5/3/1996, 7/3/1996, 14/3/1996
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 19/7/1995, 25/10/1995, 13/12/1995, 20/12/1995
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 14/5/1996, 15/5/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 15/3/1996 60 28/5/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/5/1996 31/7/1996