S. 1-1402 Dossierfiche K. 49-2120

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 10 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen
Chris Moors   Rudy Demotte   Robert De Richter   An Hermans   Marceau Mairesse   Dirk Pieters   Andrť Schellens   Jo Vandeurzen   Ingrid van Kessel   Servais Verherstraeten  

Rampenfonds
vergoeding
hulp aan getroffenen
natuurramp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-2120/1 Wetsvoorstel 1/4/1999
1-1402/1 1-1402/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-2120/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1402/2 1-1402/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/4/1999
1-1402/3 1-1402/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/4/1999
1-1402/4 1-1402/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
1/4/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-2120/1
22/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 338, p. 11892-11893
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 338, p. 11923
Doc. K. 49-2120/2
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1402/1 1-1402/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
27/4/1999   Uitoefening evocatierecht
27/4/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
29/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
29/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-269 Hand. 1-269 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
Doc. 1-1402/4 1-1402/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/4/1999   Verzending naar commissie
29/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
29/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Hatry
29/4/1999   Inleidende uiteenzetting
Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
29/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1402/2 1-1402/2 (PDF)
29/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
29/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1402/3 1-1402/3 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/1999   Bekrachtiging en afkondiging
20/1/2000   Bekendmaking (1925)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 29/4/1999, 30/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 29/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 15 7/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 225
Onderzoekstermijn (S1) 28/4/1999 60 28/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/12/1999 20/1/2000 , blz 1925

Kruispuntbank van de wetgeving