S. 1-1381 Dossierfiche K. 49-1934

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsmede van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd
Didier Reynders   Stefaan De Clerck   Claude Eerdekens   Renaat Landuyt   Andrť du Bus de Warnaffe   Patrick Dewael   Olivier Deleuze   Annemie Van de Casteele   Jef Tavernier  

Tweede Wereldoorlog
nationaal-socialisme
strafsanctie
politieke rechten
xenofobie
misdaad tegen de menselijkheid
jood
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1934/1 Wetsvoorstel 19/1/1999
K. 49-1934/2 Amendementen 3/2/1999
K. 49-1934/3 Amendementen 16/3/1999
K. 49-1934/4 Amendementen 17/3/1999
K. 49-1934/5 Verslag namens de commissie 6/4/1999
1-1381/1 1-1381/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/4/1999
K. 49-1934/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/1999
1-1381/2 1-1381/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/4/1999
1-1381/3 1-1381/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/4/1999
1-1381/4 1-1381/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/4/1999
1-1381/5 1-1381/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/1/1999   Indiening voorstel Doc. K. 49-1934/1
21/1/1999   Inoverwegingneming
21/1/1999   Urgentieverzoek (Aangenomen)
20/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 334, p. 11796-11811 en nr 335, p. 11825-11843
22/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 338, p. 11907-11908
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-10/o0)
Verbeterd Handelingen nr 338, p. 11908-11909
Doc. K. 49-1934/6
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1381/1 1-1381/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
27/4/1999   Uitoefening evocatierecht
27/4/1999   Verzending naar commissie: Justitie
28/4/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1381/4 1-1381/4 (PDF)
28/4/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1381/4 1-1381/4 (PDF)
29/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
30/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
30/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-5/o0) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
  Commissie: Justitie
27/4/1999   Verzending naar commissie
28/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
28/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Fred Erdman
28/4/1999   Bespreking
28/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur voor Mondeling Verslag Doc. 1-1381/2 1-1381/2 (PDF)
28/4/1999   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
28/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1381/3 1-1381/3 (PDF)
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
25/6/1999   Bekendmaking (23917)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 20/4/1999, 22/4/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 30/4/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 28/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/4/1999 15 7/5/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 227
Onderzoekstermijn (S1) 28/4/1999 60 28/6/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 25/6/1999 , blz 23917

Kruispuntbank van de wetgeving