S. 1-1199 Dossierfiche K. 49-1985

Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg
Regering J.-L. Dehaene II  

mantelzorg
rechtsbijstand
maatschappelijk werker
slachtoffer
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
slachtofferhulp

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1199/1 1-1199/1 (PDF) Wetsontwerp 14/12/1998
1-1199/2 1-1199/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/1/1999
1-1199/3 1-1199/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/1/1999
K. 49-1985/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/2/1999
K. 49-1985/2 Verslag namens de commissie 17/3/1999
K. 49-1985/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
14/12/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1199/1 1-1199/1 (PDF)
14/12/1998   Verzending naar commissie: Justitie
4/2/1999   Inschrijving op agenda plenaire
10/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-243 Hand. 1-243 (PDF)
10/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-243 Hand. 1-243 (PDF)
11/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 1-245 Hand. 1-245 (PDF)
Doc. K. 49-1985/3
  Commissie: Justitie
14/12/1998   Verzending naar commissie
26/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
26/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
26/1/1999   Bespreking
26/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1199/2 1-1199/2 (PDF)
26/1/1999   Vertrouwen rapporteur
26/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1199/3 1-1199/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1985/1
24/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 326, p. 11529-11530
25/3/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o14)
Handelingen nr 328, p. 11597
Doc. K. 49-1985/3
25/3/1999   Aanneming zonder amendering
25/3/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1985/3
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Voorgelegd ter bekrachtiging  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 10/2/1999, 11/2/1999
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beŽindigd 26/1/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 24/3/1999, 25/3/1999