S. 1-1077 Dossierfiche K. 49-1356

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen
Marceau Mairesse   Roger Lespagnard   Josy Arens   Hubert Brouns  

beroepsdeontologie
dierenarts
beroepsorde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1356/1 Wetsvoorstel 13/1/1998
K. 49-1356/2 Amendement 10/6/1998
K. 49-1356/3 Amendementen 7/7/1998
K. 49-1356/4 Verslag namens de commissie 13/7/1998
K. 49-1356/5 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/1998
K. 49-1356/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/7/1998
1-1077/1 1-1077/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/1998
1-1077/2 1-1077/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/10/1998
1-1077/3 1-1077/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 29/10/1998
1-1077/4 1-1077/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 12/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
13/1/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1356/1
22/1/1998   Inoverwegingneming
15/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 265, p. 9367)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
(Handelingen nr. 266, p. 9439)
Doc. K. 49-1356/6
16/7/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1077/1 1-1077/1 (PDF)
20/7/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/11/1998   Inschrijving op agenda plenaire
12/11/1998   Algemene bespreking Hand. 1-218 Hand. 1-218 (PDF)
12/11/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-218 Hand. 1-218 (PDF)
12/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-218 Hand. 1-218 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/7/1998   Verzending naar commissie
7/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
7/10/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
7/10/1998   Bespreking
Einde van de algemene bespreking.
29/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
29/10/1998   Beslissing schriftelijk verslag
29/10/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1077/3 1-1077/3 (PDF)
29/10/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Johan Weyts is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-1077/2 1-1077/2 (PDF)
12/11/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
26/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/3/1999   Bekendmaking (8680)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/7/1998, 16/7/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 12/11/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 7/10/1998, 29/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/11/1998 18/3/1999 , blz 8680

Kruispuntbank van de wetgeving