S. 1-1064 Dossierfiche K. 49-1911

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van de werknemers van vreemde nationaliteit
Patrick Hostekint    Paula Sťmer   

makelaar
illegale migratie
werkvergunning
illegale werknemer
sportorganisatie
mensenhandel
arbeidsrecht
beroepssport
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1064/1 1-1064/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/7/1998
1-1064/2 1-1064/2 (PDF) Amendement 10/12/1998
1-1064/3 1-1064/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/1998
1-1064/4 1-1064/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/12/1998
1-1064/5 1-1064/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 17/12/1998
K. 49-1911/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/1/1999
K. 49-1911/2 Verslag namens de commissie 22/1/1999
K. 49-1911/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/1/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
15/7/1998   Indiening voorstel Doc. 1-1064/1 1-1064/1 (PDF)
16/7/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
16/7/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
10/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
16/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-232 Hand. 1-232 (PDF)
16/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-232 Hand. 1-232 (PDF)
17/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 1-235 Hand. 1-235 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/7/1998   Verzending naar commissie
22/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/10/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Marc Olivier
24/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/11/1998   Inleidende uiteenzetting
indienster van het voorstel
24/11/1998   Bespreking
10/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1064/2 1-1064/2 (PDF)
10/12/1998   Artikelsgewijze bespreking
10/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+10/-1/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-1064/3 1-1064/3 (PDF)
10/12/1998   Vertrouwen rapporteur
10/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1064/4 1-1064/4 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
17/12/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1911/1
27/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 301, p. 10791-10792
28/1/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr 303, p. 10825
Doc. K. 49-1911/3
28/1/1999   Aanneming zonder amendering
28/1/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1911/3
9/2/1999   Bekrachtiging en afkondiging
6/3/1999   Bekendmaking (7135)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 16/12/1998, 17/12/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 22/10/1998, 24/11/1998, 10/12/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 27/1/1999, 28/1/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 18/12/1998 60 12/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/2/1999 6/3/1999, blz 7135