Het Bureau

Het Bureau van de Senaat is samengesteld uit:

  1. een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, een tweede ondervoorzitter en twee verkozen bureauleden;
  2. de voorzitters van de fracties die vertegenwoordigd zijn in de vaste commissies; zij zijn gelijkgesteld met de ondervoorzitters.

Het Bureau is het leidinggevend orgaan van de Senaat en heeft een algemene bestuursbevoegdheid.

Meer info


Huidige samenstelling

voorzitter

eerste ondervoorzitter

tweede ondervoorzitter

fractievoorzitter

Bureaulid

Griffier van de Senaat (Secretaris-generaal)

   
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999