Opdracht en bevoegdheden van de Voorzitter

Stephanie D'Hose,
Voorzitster van de SenaatDe Voorzitter van de Senaat

De voorzitter van de Senaat vertegenwoordigt de Senaat als instelling en treedt daarbij op als woordvoerder, zowel op het nationale als op het internationale niveau.

Bij de opening van elk parlementair jaar wordt hij door de senatoren verkozen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Traditiegetrouw maakt de voorzitter van de Senaat deel uit van een van de meerderheidsfracties en behoort de eerste ondervoorzitter tot een andere taalgroep dan de voorzitter, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. De voorzitter van de Senaat is meestal iemand die over een ruime politieke ervaring beschikt.

Opdracht en bevoegdheden

De voorzitter is de centrale figuur in de werking van de Senaat. In overleg met de fractievoorzitters leidt de voorzitter de werkzaamheden. Hij beschikt hiervoor over ruime bevoegdheden.

Hij zit niet enkel de plenaire vergadering voor, maar ook het Bureau van de Senaat, dat onder meer de agenda van de werkzaamheden bepaalt. In de plenaire vergadering handhaaft hij de orde en doet hij het reglement van de Senaat naleven. De voorzitter formuleert de vragen waarover gestemd wordt en organiseert de stemmingen. Hij mengt zich doorgaans niet in de debatten en staat in principe boven de politieke fracties.

Essentieel is zijn verantwoordelijkheid om de instelling democratisch te laten werken. Zo maakt de voorzitter van de Senaat het mogelijk dat de wetsvoorstellen en wetsontwerpen op een correcte wijze worden besproken en kan hij hierover steeds het advies van de Raad van State vragen. Ook bij andere werkzaamheden, zoals de bespreking van informatieverslagen, belangenconflicten en resoluties, stelt de voorzitter de meerderheid in staat te handelen zonder de rechten van de oppositie te schenden.

Samen met de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers zit de voorzitter van de Senaat de parlementaire overlegcommissie voor. De voorzitters van Kamer en Senaat volgen de Koning in de protocollaire rangorde.

Senaatsvoorzitters sinds 1831:

 1. Goswin de Stassart (baron) 12 september 1831 - 14 juni 1838
 2. Louis de Schiervel (baron) 13 november 1838 - 27 mei 1848
 3. Augustin Dumon-Dumortier 27 juni 1848 - 28 januari 1852
 4. Eugène de Ligne d'Amblise et d'Epinoy (prins) 25 maart 1852 - 18 juli 1879
 5. Camille de Tornaco (baron) 11 november 1879 - 8 maart 1880
 6. Edmond de Sélys-Longchamps (baron) 3 augustus 1880 - 28 mei 1884
 7. Jules d'Anethan (baron) 23 juli 1884 - 19 augustus 1885
 8. Charles de Mérode Westerloo (graaf) 10 november 1885 - 6 april 1892
 9. Henri t'Kint de Roodenbeke de Naeyer (baron) 26 april 1892 - 10 november 1899
 10. Joseph d'Ursel (hertog) 14 november 1899 - 15 november 1903
 11. Henri de Mérode Westerloo (graaf) 2 december 1903 - 13 juli 1908
 12. Alfred Simonis (burggraaf) 28 augustus 1908 - 5 augustus 1911
 13. Paul de Favereau (baron )14 november 1911 - 26 september 1922
 14. Arnold t'Kint de Roodenbeke (graaf) 14 november 1922 - 10 augustus 1928
 15. Charles Magnette 13 november 1928 - 28 oktober 1932
 16. Émile Digneffe 27 december 1932 - 11 augustus 1934
 17. Maurice Lippens (graaf) 13 november 1934 - 13 april 1936
 18. Romein Moyersoen 1 juli 1936 - 6 maart 1939
 19. Robert Gillon 26 april 1939 - 9 januari 1946 en 19 maart 1946 - 8 november 1947
 20. Henri Rolin 11 november 1947 - 21 mei 1949 en 26 juli 1949 - 5 november 1949
 21. Robert Gillon 8 november 1949 - 30 april 1950
 22. Paul Struye 27 juni 1950 - 12 maart 1954
 23. Robert Gillon 5 mei 1954 - 29 april 1958
 24. Paul Struye 24 juni 1958 - 20 februari 1961, 18 april 1961 - 16 april 1965,
  17 juni 1965 - 1 maart 1968, 2 mei 1968 - 29 september 1971 en 3 december 1971 - 5 oktober 1973
 25. Pierre Harmel 9 oktober 1973 - 31 januari 1974 en 30 april 1974 - 9 maart 1977
 26. Robert Vandekerckhove 7 juni 1977 - 14 november 1978 en 5 april 1979 - 23 februari 1980
 27. Edward Leemans 5 maart 1980 - 5 oktober 1981, 14 december 1981 - 3 september 1985
  en 26 november 1985 - 6 november 1987
 28. Roger Lallemand 10 maart 1988 - 9 mei 1988
 29. Lambert Kelchtermans 16 mei 1988 - 10 oktober 1988
 30. Frank Swaelen 11 oktober 1988 - 17 oktober 1991, 6 januari 1992 - 12 april 1995
  en 8 juni 1995 - 5 mei 1999
 31. Armand De Decker 14 juli 1999 - 10 april 2003 en 19 juni 2003 - 20 juli 2004
 32. Anne-Marie Lizin 20 juli 2004 - 2 mei 2007
 33. Armand De Decker 12 juli 2007 - 7 mei 2010
 34. Danny Pieters 20 juli 2010 - 10 oktober 2011
 35. Sabine de Bethune 11 oktober 2011 - 28 april 2014 en 17 juli 2014 - 14 oktober 2014
 36. Christine Defraigne 14 oktober 2014 - 3 december 2018
 37. Jacques Brotchi 14 december 2018 - 23 mei 2019
 38. Sabine Laruelle 18 juli 2019 - 13 oktober 2020
 39. Stephanie D’Hose 13 oktober 2020