Vraag om uitleg nr. 5-484

5-484 Sabine de Bethune (CD&V) 9/2/2011
  de instructies aan de attachés die als leidraad dienen voor de Indicatieve Samenwerkingsprogramma's in de ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1644