Vraag om uitleg nr. 5-3970

5-3970 Johan Verstreken (CD&V) 27/9/2013
  het btw-nultarief voor digitale kranten en weekbladen
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10073