Vraag om uitleg nr. 5-337

5-337 Sabine de Bethune (CD&V) 20/1/2011
  de quota voor de implantatie van defibrillatoren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2031