Vraag om uitleg nr. 5-2129

5-2129 Christie Morreale (PS) 20/3/2012
  de verwarmingstoelage toegekend door het OCMW in het kader van het Sociaal Stookoliefonds
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6761