Vraag om uitleg nr. 5-1291

5-1291 Guido De Padt (Open Vld) 6/10/2011
  mogelijke efficiŽntiewinsten en herstructureringen bij de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3903