Vraag om uitleg nr. 4-557

4-557 Sabine de Bethune (CD&V) 20/11/2008
  de ondertekening van de Conventie op het verbod van clustermunitie op 3 december in Oslo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2101