Vraag om uitleg nr. 4-270

4-270 Anne-Marie Lizin (PS) 29/4/2008
  de veiligheidscontrole van de vliegtuigen die boven het Belgisch grondgebied vliegen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-960