Vraag om uitleg nr. 4-1445

4-1445 Sabine de Bethune (CD&V) 28/1/2010
  de erkenning van laboratoria voor klinische biologie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6937