Vraag om uitleg nr. 4-1418

4-1418 Wouter Beke (CD&V) 25/1/2010
  de bijdragen aan de sociale zekerheid voor Centra voor Beroepsopleiding die beroepsopleiding bieden aan mindervalide arbeiders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6933
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6934
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6935