Vraag om uitleg nr. 4-1118

4-1118 Nahima Lanjri (CD&V) 21/10/2009
  de mogelijkheid voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling om een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister te krijgen
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5056