Vraag om uitleg nr. 4-1006

4-1006 Tony Van Parys (CD&V) 25/6/2009
  de door de federale overheid gesubsidieerde ambten van operationele politiemensen bij de zonale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-839