Vraag om uitleg nr. 3-2253

3-2253 Sabine de Bethune (CD&V) 22/3/2007
  de subsidiaire bescherming voor Afghaanse vluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 3-1481