Vraag om uitleg nr. 3-1407

3-1407 Annemie Van de Casteele (VLD) 23/2/2006
  het afschaffen van het verstrekkingenregister
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4660