Vraag om uitleg nr. 3-112

3-112 Sabine de Bethune (CD&V) 22/1/2004
  de financiering van de projecten ter versterking van de privé-sector in landen met lage inkomens
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-135
Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-135