Vraag om uitleg nr. 2-977

2-977 Anne-Marie Lizin (PS) 28/2/2003
  de dienst "persoonsbescherming" (close protection) van de Staatsveiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-1260