Vraag om uitleg nr. 2-570

2-570 Anne-Marie Lizin (PS) 11/10/2001
  commandant Massoud
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-717