Vraag om uitleg nr. 2-398

2-398 Anne-Marie Lizin (PS) 13/3/2001
  de coderingstests voor vertrouwelijke Europese informatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-530