Schriftelijke vragen van 3-961 tot 3-961

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-961 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  ASTRID - Dekkingszones voor de verbindingen - Toelage van de federale Staat aan de gemeenten - Bedrag en voorwaarden.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 18/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-960