Schriftelijke vragen van 3-960 tot 3-960

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-960 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  ASTRID - Dekkingszones voor de verbindingen - Toelage van de federale Staat aan de gemeenten - Bedrag en voorwaarden.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-961