Schriftelijke vragen van 3-900 tot 3-900

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-900 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Armoede - Regeringsbeleid - Participatie van de armen aan het beleid.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Antwoord 7/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-207