Schriftelijke vragen van 3-880 tot 3-880

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-880 Lizin Anne-Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Drugs die onder controle staan - Cyberhandel.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 24/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-881