Schriftelijke vragen van 3-832 tot 3-832

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-832 de Bethune Sabine (CD&V) minister van FinanciŽn  
  Schuld van landen in het Zuiden - ReŽle waarde.
  Verzending vraag 18/3/2004
  Antwoord 25/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-182