Schriftelijke vragen van 3-7838 tot 3-7838

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7838 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo - Indicatief samenwerkingsprogramma.
  Antwoord 30/3/2007
  Verzending vraag 2/4/2007
  Antwoord 2/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2240