Schriftelijke vragen van 3-7835 tot 3-7835

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7835 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dublin II Conventie - Asielrecht - Toepassing in Polen.
  Verzending vraag 2/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2241