Schriftelijke vragen van 3-7749 tot 3-7749

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7749 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Schoolverlaters - Wachttijd - Gelijkstelling van vrijwilligerswerk in het buitenland.
  Verzending vraag 26/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2218