Schriftelijke vragen van 3-7746 tot 3-7746

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7746 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Werkloosheid - Wachttijd - Stage of vrijwilligerswerk in het buitenland - Behouden van kinderbijslag.
  Verzending vraag 26/3/2007
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7747
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2217