Schriftelijke vragen van 3-7473 tot 3-7473

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-7473 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  UN Commission on the Status of Women - Jaarlijkse vergadering - Uitroeiing van discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes - Standpunt van BelgiŽ.
  Verzending vraag 8/3/2007
  Antwoord 13/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2134