Schriftelijke vragen van 3-6799 tot 3-6799

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6799 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen - Verslag over de acties van BelgiŽ - Mededeling aan het Parlement - Laattijdige indiening.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 30/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2037