Schriftelijke vragen van 3-6480 tot 3-6480

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6480 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo - Schuldkwijtschelding.
  Verzending vraag 27/12/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-85 6/2/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6479
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-1338