Schriftelijke vragen van 3-6479 tot 3-6479

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6479 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Democratische Republiek Congo - Schuldkwijtschelding.
  Verzending vraag 27/12/2006
  Antwoord 5/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6480
Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-1338