Schriftelijke vragen van 3-6130 tot 3-6130

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6130 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Gelijkheid tussen vrouwen en mannen - Gelijke beloning - Bevorderingsbeleid.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Antwoord 16/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1823