Schriftelijke vragen van 3-6129 tot 3-6129

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6129 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  De bespreking van het jaarlijkse verslag van de regering over de opvolging van de Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 13/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1828