Schriftelijke vragen van 3-6128 tot 3-6128

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6128 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Europese Unie - Fins Voorzitterschap - Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 24/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1824