Schriftelijke vragen van 3-6127 tot 3-6127

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6127 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Het beleid inzake het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 13/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-79 14/11/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1822