Schriftelijke vragen van 3-6126 tot 3-6126

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-6126 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand en Landbouw  
  Vrouwelijke zelfdstandigen - Kraamcheques.
  Verzending vraag 25/10/2006
  Antwoord 25/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1831